Marie Barthelsson arbetar med det avtryck en händelse ger i ett samhälle och hur det påverkar människorna på platsen för det skedda. Under en längre tidsperiod skapar händelsen emotionella sinnebilder och fragment. Genom en analys och en framställning av de fakta som finns under söker Marie Barthelsson denna problematik. Hennes vackra foton får en extra dimension genom att bilden kommenteras ganska torrt och sakligt med hjälp av utdrag av texter. Dessa texter är kopplade till polisutredning som berör motiven. De är klistrade i form av pappersremsor direkt på bildens passepartout. På så vis blir vi delaktiga på ett annat sätt i händelsen. Genom att klistra på texterna och använda sig av passepartouten och göra den till en del av verket, reduceras bilden till ett till synes rutinartat och ointressant utredningsdokument. Genom att göra så påkallar hon uppmärksamheten på en mycket viktig fråga som vi alla på ett eller annat sätt någon gång blivit eller troligtvis kommer att bli illa berörda av. Vi blir överraskade inför detta oväntade och verkligheten i hennes foton påträngande på ett helt annat sätt än vi väntat oss.

Marie Barthelsson skriver så här:

Detta projekt är baserat på ett verkligt brottsfall från 1964 där mannen med berått mod berövade livet på sin hustru genom strypning, varefter han sänkte kroppen invirad i taggtråd ned i en älv. Brottet hade ägt rum i mina hemtrakter och väckte stor uppmärksamhet som ”taggtrådsmordet”. Jag hade av en tillfällighet kommit över detta domslut och jag fångades av den välskrivna och detaljerade rapporten. Efter att jag läst rapporten från början till slut fascinerades jag så mycket av denna familjetragedi att jag hamnade på en resa tillbaka till det förflutna. Jag följde domslutet exakt genom att fotografera de i protokollet nämnda platserna fram till det ställe där kroppen sänktes i älven invirad i taggtråd. Att fotografera landskapet blev mitt sätt att berätta slutet på en historia om en kvinna som under en stor del av sitt liv fick utstå misshandel.

/utdrag från Galerie Rose Maries hemsida http://www.galerierosemarie.nu

———————————–

Mitt i eländet bryter ändå små ljuspunkter av medmänsklighet igenom. Men att det annars många gånger är den person som står dig närmast som är mest skadlig för dig visar en serie fotografier på Galleri Rosemarie. Marie Barthelsson pekar där på fotografiets benägenhet att dölja obehagliga sanningar. Miljöerna hon avbildar med kameran är bedrägligt harmlösa men tillhör inte den kategori bilder som man i första taget hänger upp på väggen ovanför soffan. Åtminstone inte om man inte är lagd åt det morbida hållet eller vet vad som ligger bakom.

/ utdrag från Konsten.net, Fotobiennalen Fotografi-i-fokus (3/3-1/4)

Close
Using Format